Օրը կգա, բարին՝ հետը - Պատասխան

Սկանվորդ #002 Պատասխանները