Օրը կգա, բարին՝ հետը - Պատասխան
Սկանվորդ #003 Պատասխանները