ՁՎՈՎ ՓՈՒՆՋ

1 կապ կա­նաչ սո­խը և մեկ կապ կա­րո­սը մանր կտ­րա­տել, ավե­լաց­նել մեկ գլուխ ծե­ծած սխ­տոր, աղ, կար­միր պղ­պեղ, 10-12 լավ հա­րած ձու, խառ­նել և գդա­լով մաս-­մաս լց­նել տա­քաց­րած յու­ղի մեջ ու տա­պա­կել: 

Մա­տու­ցել տաք վի­ճա­կում: