500 գրամ լո­բի, կես բա­ժակ բու­սա­կան յուղ, 2-3 հատ գլուխ սոխ, 1 ճաշ­ի գդալ քա­ցախ:

Կար­միր լո­բին խաշ­ել, ջու­րը քա­մել և լավ տրո­րել մինչև մի­ա­սեռ դառ­նա­լը, ավե­լաց­նել աղ, պղ­պեղ, բու­սա­կան յու­ղով տա­պա­կած սոխ, քա­ցախ, լավ խառ­նել, լց­նել ափ­սե­ի մեջ, երե­սը զար­դա­րել կտր­տած կա­նա­չի­ով, նռան հա­տիկ­նե­րով կամ ձի­թապտ­ղի հա­տիկ­նե­րով և մա­տու­ցել որ­պես սա­ռը նա­խու­տեստ: