ՏԱ­ՊԱ­ԿԱԾ

1. 1 կգ սուն­կը մաք­րել, լվա­նալ, մանր կտր­տել, ավե­լաց­նել 2-3 հա­տիկ սխ­տոր, կա­րոս և մի քիչ ջրով եփել մինչև ջրի սպառ­վե­լը, որից հե­տո 2 ճաշ­ի գդալ յու­ղով տա­պա­կել, ավե­լաց­նել սև պղ­պեղ և մա­տու­ցել հա­ճա­րով փլա­վի հետ:

2. Նույն ձևով պատ­րաս­տել, մի­այն սխ­տո­րի փո­խա­րեն ավե­լաց­նել 2-3 գլուխ սոխ, որը պետք է տա­պա­կել սն­կի հետ: