Հա­մեղ ճաշ կա ազ­գա­յին,
          Դուր է գա­լիս ամեն­քին
          Անուն ու­նի մա­զա­լու:
          Եփում են այն միշտ մսով,
          Թարմ լո­լի­կով, պղ­պե­ղով
          Կամ տնա­կան լե­չո­յով,
          Կա­նա­չի­ով սու­սու­փուս,
          Առանց ջան­քեր թա­փե­լու՝ 
          Ստաց­վում է կե­րու­սուս:

1-1,5 կգ տա­վա­րի միս, 4-5 հատ սոխ, 2-3 հատ կա­նաչ պղ­պեղ, 4-5 հատ լո­լիկ, խա­ռը կա­նա­չի, աղ, 4-5 թե­յի բա­ժակ ար­գա­նակ

Մի­սը կտ­րա­տել բա­ժին­նե­րով, լվա­նա­լուց հե­տո խաշ­ել՝ ըն­թաց­քում ավե­լաց­նել աղ: Առան­ձին կաթ­սա­յում սո­խը տա­պա­կել, ավե­լաց­նել լո­լիկ (ձմ­ռա­նը՝ լե­չո կամ 2-3 ճաշ­ի գդալ տո­մա­տի մա­ծուկ), կա­նաչ պղ­պեղ, խա­ռը կա­նա­չի: 15 րո­պե եռաց­նե­լուց հե­տո ավե­լաց­նել մի­սը, մսի ար­գա­նա­կը: 

Թող­նել 10 րո­պե եռա, որից հե­տո մա­տու­ցել: