Արցախյան ազատամարտ

Ֆիդայական ազատամարտ

Արտակ Կարապետյան

Զորավար Անդրանիկ 

Աղաբեկ Խաչատրյան
 

«Լճափ» ջոկատ