300-500 գրամ շվեյ­ցա­րա­կան կամ հո­լան­դա­կան պա­նի­րը շերտ-­շերտ կտ­րել, եր­կու կող­մից թա­թա­խել ալ­յու­րի մեջ և մեղմ կրա­կով տա­պա­կել նա­խա­պես լավ տա­քաց­րած յու­ղով կամ կա­րա­գով, ապա ավե­լաց­նել 3 չհա­րած ձու և հետևել, որ վեր­ջին­ներս պահ­պա­նեն իրենց տես­քը: Ձվե­րի վրա աղ ու պղ­պեղ ցա­նել և թող­նել մինչև պն­դա­նա­լը: 

Մա­տու­ցել ան­մի­ջա­պես տաք վի­ճա­կում: