1. ԲԱՐՁ­ՐԱ­ԳՈՒՅՆ ՆՊԱ­ՏԱ­ԿԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1923 թ. հու­լի­սի 18-ից   1924 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1930 թ. հու­լի­սի 18-ից   1931 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1937 թ. հու­լի­սի 18-ից   1938 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1944 թ. հու­լի­սի 18-ից   1945 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1951 թ. հու­լի­սի 17-ից   1952 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1958 թ. հու­լի­սի 17-ից   1959 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1965 թ. հու­լի­սի 17-ից   1966 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1972 թ. հու­լի­սի 17-ից   1973 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1979 թ. հու­լի­սի 17-ից   1980 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1986 թ. հու­լի­սի 17-ից   1987 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 1993 թ. հու­լի­սի 17-ից   1994 թ. փետր­վա­րի 14-ը
 • 2000 թ. հու­լի­սի 16-ից   2001 թ. փետր­վա­րի 13-ը2. ԱՆՄԵՂ ԶՈՀԻ ԿԱՐՄԱ

 • 1920 թ. հու­լի­սի 17-ից          1921 թ. ապ­րի­լի 10-ը
 • 1929 թ. մա­յի­սի 20-ից          1930 թ. փետր­վա­րի 13-ը
 • 1938 թ. մար­տի 27-ից          1938 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 20-ը
 • 1947 թ. հուն­վա­րի 30-ից       1947 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 25-ը
 • 1955 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 5-ից     1956 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ը
 • 1964 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 20-ից    1965 թ. հու­լի­սի 5-ը
 • 1973 թ. օգոս­տո­սի 15-ից       1974 թ. մա­յի­սի 12-ը
 • 1982 թ. հու­նի­սի 26-ից         1983 թ. մար­տի 16-ը
 • 1991 թ. մա­յի­սի 1-ից           1992 թ. հուն­վա­րի 21-ը
 • 2000 թ. մար­տի 3-ից           2000 թ. նո­յեմ­բե­րի 27-ը:3. ԻՍ­ԿԱ­ԿԱՆ ԱԶԱ­ՏՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1924 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1925 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1931 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1931 թ. սեպ­տամ­բե­րի 15-ը, 
 • 1938 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1938 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1945 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1945 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1952 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1952 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1959 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1959 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1966 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1966 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1973 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1973 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1980 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1980 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1987 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1987 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1994 թ. փետր­վա­րի 15-ից  1994 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 2001 թ. փետր­վա­րի 15-ից  2001 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը:4. ՁԱԽՈՂԱԿԻ ԿԱՐՄԱ

 • 1921 թ. ապ­րի­լի 11-ից           1922 թ. հուն­վա­րի 4-ը, 
 • 1930 թ. փետր­վա­րի 14-ից       1930 թ. նո­յեմ­բե­րի 10-ը, 
 • 1938 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 20-ից      1939 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1947 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 26-ից      1948 թ. հու­լի­սի 23-ը, 
 • 1956 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ից       1957 թ. մա­յի­սի 27-ը, 
 • 1965 թ. հու­լի­սի 6-ից              1966 թ. ապ­րի­լի 1-ը, 
 • 1974 թ. մա­յի­սի 12-ից            1975 թ. փետր­վա­րի 4-ը, 
 • 1983 թ. մար­տի 17-ից            1983 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 12-ը, 
 • 1992 թ. հուն­վա­րի 22-ից         1992 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 2000 թ. նո­յեմ­բե­րի 27-ից         2001 թ. օգոս­տո­սի 22-ը:5. ԳԵ­ՐԱ­ԳՈՒՅՆ ՆԵՐ­ԴԱՇ­ՆԱ­ԿՈՒ­ԹՅԱՆ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1924 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից   1925 թ. ապ­րի­լի 16-ը, 
 • 1931 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1932 թ. ապ­րի­լի 16-ը, 
 • 1938 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1939 թ. ապ­րի­լի 16-ը, 
 • 1945 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1946 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1952 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1953 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1959 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1960 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1966 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1967 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1973 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1974 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1980 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1981 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1987 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1988 թ. ապ­րի­լի 15-ը, 
 • 1994 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից  1995 թ. ապ­րի­լի 15-ը:6. ԸՆ­ԿԵՐՈՋ ԴԻ­ՄԱ­ԿՈՎ ԹՇ­ՆԱ­ՄԻ­ՆԵՐ

 • 1922 թ. հուն­վա­րի 5-ից            1922 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 30-ը, 
 • 1930 թ. նո­յեմ­բե­րի 10-ից          1931 թ. օգոս­տո­սի 6-ը,  
 • 1939 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 16-ից      1940 թ. հու­նի­սի 12-ը, 
 • 1948 թ. հու­լի­սի 23-ից             1949 թ. ապ­րի­լի 17-ը, 
 • 1957 թ. մա­յի­սի 27-ից             1958 թ. փետր­վա­րի 20-ը, 
 • 1966 թ. ապ­րի­լի 1-ից              1966 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 27-ը, 
 • 1975 թ. փետր­վա­րի 5-ից          1975 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 31-ը, 
 • 1983 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 12-ից       1984 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 7-ը, 
 • 1992 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 18-ից       1993 թ. հու­լի­սի 13-ը, 
 • 2001 թ. օգոս­տո­սի 23-ից          2002 թ. մա­յի­սի 17-ը:7. ԵՐԿ­ՆԱ­ՅԻՆ ՌԱԶ­ՄԻ­ԿԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1925 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1925 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1932 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1932 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1939 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1939 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1946 թ. ապ­րի­լի 17-ից  1946 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1953 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1953 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1960 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1960 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը,  
 • 1967 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1967 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1974 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1974 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1981 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1981 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1988 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1988 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 1995 թ. ապ­րի­լի 16-ից  1995 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ը, 
 • 2002 թ. ապ­րի­լի 15-ից  2002 թ. նո­յեմ­բե­րի 13-ը:8. ԱՄԵՆ ԻՆ­ՉԻՆ ՃԱՐ ԿԱ

 • 1922 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 1-ից         1923 թ. մա­յի­սի 22-ը, 
 • 1931 թ. օգոս­տո­սի 7-ից            1932 թ. մա­յի­սի 2-ը, 
 • 1940 թ. հու­նի­սի 12-ից             1941 թ. մար­տի 7-ը, 
 • 1949 թ. ապ­րի­լի 7-ից              1950 թ. հուն­վա­րի 10-ը, 
 • 1958 թ. փետր­վա­րի 20-ից        1958 թ. նո­յեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1966 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 27-ից       1967 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 22-ը, 
 • 1975 թ. նո­յեմ­բե­րի 1-ից           1976 թ. հու­լի­սի 28-ը, 
 • 1984 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 7-ից       1985 թ. հու­նի­սի 2-ը, 
 • 1993 թ. հու­լի­սի 13-ից             1994 թ. ապ­րի­լի 8-ը, 
 • 2002 թ. մա­յի­սի 18-ից             2003 թ. փետր­վա­րի 11-ը:9. ԱՌԱ­ՏԱ­ՁԵՌՆ ՀԱ­ՐՈՒՍ­ՏԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1925 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1926 թ. հու­նի­սի 16-ը, 
 • 1932 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1933 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1939 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1940 թ. հու­նի­սի 16-ը, 
 • 1946 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1947 թ. հու­նի­սի 16-ը, 
 • 1953 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1954 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1960 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1961 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1967 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1968 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1974 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1975 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1981 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1982 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1988 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1989 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 1995 թ. նո­յեմ­բե­րի 15-ից  1996 թ. հու­նի­սի 15-ը, 
 • 2002 թ. հու­նի­սի 14-ից     2003 թ. հու­նի­սի 14-ը:


10. ԽԱՆ­ԴՈՏ ՄԱՐ­ԴՈՒ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1923 թ. մա­յի­սի 22-ից            1924 թ. մար­տի 23-ը, 
 • 1932 թ. մա­յի­սի 3-ից              1933 թ. հուն­վա­րի 26ը, 
 • 1941 թ. մար­տի 8-ից              1941 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 2-ը, 
 • 1950 թ. հուն­վա­րի 11-ից         1950 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 6-ը,  
 • 1958 թ. նո­յեմ­բե­րի 17-ից         1959 թ. օգոս­տո­սի 12-ը, 
 • 1967 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 22-ից     1968 թ. հու­նի­սի 17-ը, 
 • 1976 թ. հու­լի­սի 28-ից            1977 թ. ապ­րի­լի 23-ը, 
 • 1985 թ. հու­նի­սի 2-ից             1986 թ. փետր­վա­րի 25-ը, 
 • 1994 թ. ապ­րի­լի 8-ից             1995 թ. հուն­վա­րի 2-ը, 
 • 2003 թ. փետր­վա­րի 12-ից       2003 թ. նո­յեմ­բե­րի 7-ը:11. ԲԱ­ՆԻ­ՄԱՑ ՄԱՐ­ԴՈՒ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1926 թ. հու­նի­սի 17-ից  1927 թ. հուն­վա­րի 17-ը, 
 • 1933 թ. հու­նի­սի 17-ից  1934 թ. հուն­վա­րի 17-ը, 
 • 1940 թ. հու­նի­սի 17-ից  1941 թ. հուն­վա­րի 17-ը, 
 • 1947 թ. հու­նի­սի 16-ից  1948 թ. հուն­վա­րի 17-ը, 
 • 1954 թ. հու­նի­սի 16-ից  1955 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1961 թ. հու­նի­սի 16-ից  1962 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1968 թ. հու­նի­սի 16-ից  1969 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1975 թ. հու­նի­սի 16-ից  1976 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1982 թ. հու­նի­սի 16-ից  1983 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1989 թ. հու­նի­սի 16-ից  1990 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1996 թ. հու­նի­սի 16-ից  1997 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 2003 թ. հու­նի­սի 15-ից  2004 թ. հուն­վա­րի 15-ը:12. ԻՄ ԼԵ­ԶՈՒՆ ԻՄ ԹՇ­ՆԱ­ՄԻՆ Է

 • 1924 թ. մար­տի 23-ից            1924 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1933 թ. հուն­վա­րի 27-ից         1933 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 22-ը, 
 • 1941 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 3-ից       1942 թ. օգոս­տո­սի 27-ը, 
 • 1950 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 7-ից       1951 թ. հու­լի­սի 3-ը, 
 • 1959 թ. օգոս­տո­սի 13-ից         1960 թ. մա­յի­սի 9-ը, 
 • 1968 թ. հու­նի­սի 17-ից           1969 թ. մար­տի 13-ը, 
 • 1977 թ. ապ­րի­լի 23-ից           1978 թ. հուն­վա­րի 16-ը, 
 • 1986 թ. փետր­վա­րի 26-ից       1986 թ. նո­յեմ­բե­րի 26-ը, 
 • 1995 թ. հուն­վա­րի 2-ից           1995 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 28-ը, 
 • 2003 թ. նո­յեմ­բե­րի 8-ից           2004 թ. օգոս­տո­սի 2-ը:


13. ԱԶ­ԳԻ ՊԱՀ­ՊԱ­ՆԻ­ՉԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1927 թ. հուն­վա­րի 18-ից  1927 թ. օգոս­տո­սի 16-ը, 
 • 1934 թ. հուն­վա­րի 18-ից  1934 թ. օգոս­տո­սի 16-ը, 
 • 1941 թ. հուն­վա­րի 18-ից  1941 թ. օգոս­տո­սի 16-ը, 
 • 1948 թ. հուն­վա­րի 18-ից  1948 թ. օգոս­տո­սի 16-ը, 
 • 1955 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1955 թ. օգոս­տո­սի 15-ը, 
 • 1962 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1962 թ. օգոս­տո­սի 16-ը, 
 • 1969 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1969 թ. օգոս­տո­սի 15-ը, 
 • 1976 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1976 թ. օգոս­տո­սի 15-ը, 
 • 1983 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1983 թ. օգոս­տո­սի 15-ը, 
 • 1990 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1990 թ. օգոս­տո­սի 15-ը, 
 • 1997 թ. հուն­վա­րի 17-ից  1997 թ. օգոս­տո­սի 15-ը, 
 • 2004 թ. հուն­վա­րի 16-ից  2004 թ. օգոս­տո­սի 14-ը:14. ՕՏԱՐ՝ ՅՈՒՐԱՅԻՆՆԵ­ՐԻ ՄԵ­Ջ

 • 1924 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից   1925 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 12-ը, 
 • 1933 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 23-ից   1934 թ. հու­լի­սի 18-ը, 
 • 1942 թ. օգոս­տո­սի 28-ից      1943 թ. մա­յի­սի 24-ը, 
 • 1951 թ. հու­լի­սի 3-ից           1952 թ. մար­տի 29-ը, 
 • 1960 թ. մա­յի­սի 9-ից           1961 թ. փետր­վա­րի 1-ը, 
 • 1969 թ. մար­տի 14-ից         1969 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 8-ը, 
 • 1978 թ. հուն­վա­րի 17-ից       1978 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 13-ը, 
 • 1986 թ. նո­յեմ­բե­րի 23-ից       1987 թ. օգոս­տո­սի 18-ը, 
 • 1995 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 29-ից   1996 թ. հու­լի­սի 24-ը, 
 • 2004 թ. օգոս­տո­սի 3-ից         2005 թ. ապ­րի­լի 29-ը:15. ՍՏԵՂ­ԾԱ­ՐԱՐ ՄԱՐ­ԴՈՒ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1920 թ. օգոս­տո­սի 17-ից  1921 թ. մար­տի 18-ը, 
 • 1927 թ. օգոս­տո­սի 17-ից  1928 թ. մար­տի 18-ը, 
 • 1934 թ. օգոս­տո­սի 16-ից  1935 թ. մար­տի 18-ը, 
 • 1941 թ. օգոս­տո­սի 16-ից  1942 թ. մար­տի 18-ը, 
 • 1948 թ. օգոս­տո­սի 18-ից  1949 թ. մար­տի 18-ը, 
 • 1955 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1956 թ. մար­տի 17-ը, 
 • 1962 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1963 թ. մար­տի 17-ը, 
 • 1969 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1970 թ. մար­տի 17-ը, 
 • 1976 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1977 թ. մար­տի 17-ը, 
 • 1983 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1984 թ. մար­տի 17-ը, 
 • 1990 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1991 թ. մար­տի 15-ը, 
 • 1997 թ. օգոս­տո­սի 15-ից  1998 թ. մար­տի 17-ը, 
 • 2004 թ. օգոս­տո­սի 14-ից  2005 թ. մար­տի 16-ը:16. ՍՆԱ­ՊԱՐԾ ՄԱՐ­ԴՈՒ ԿԱՐ­ՄԱ 

 • 1925 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 13-ից    1926 թ. հու­նի­սի 8-ը, 
 • 1934 թ. հու­լի­սի 18-ից           1935 թ. ապ­րի­լի 13-ը, 
 • 1943 թ. մա­յի­սի 25-ից           1944 թ. փետր­վա­րի 17-ը, 
 • 1952 թ. մար­տի 30-ից           1952 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 23-ը, 
 • 1961 թ. փետր­վա­րի 1-ից       1961 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 28-ը, 
 • 1969 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 8-ից      1970 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 2-ը, 
 • 1978 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 14-ից    1979 թ. հու­լի­սի 9-ը,  
 • 1987 թ. օգոս­տո­սի 19-ից       1988 թ. մա­յի­սի 14-ը, 
 • 1996 թ. հու­լի­սի 25-ից           1997 թ. մար­տի 19-ը:


17. ՏԱ­ՌԱ­ՊԱՆՔ­ՆԵ­ՐԸ ՎԵՐԱՑ­ՆՈ­ՂԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1921 թ. մար­տի 19-ից  1921 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1928 թ. մար­տի 18-ից  1928 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1935 թ. մար­տի 18-ից  1935 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1942 թ. մար­տի 18-ից  1942 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1949 թ. մար­տի 18-ից  1949 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ը, 
 • 1956 թ. մար­տի 17-ից  1956 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1963 թ. մար­տի 17-ից  1963 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1970 թ. մար­տի 17-ից  1970 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1977 թ. մար­տի 17-ից  1977 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1948 թ. մար­տի 17-ից  1948 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1991 թ. մար­տի 17-ից  1991 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 18. ՊԱՅ­ՄԱ­ՆԱ­ԳԻՐ ԽԱԽ­ՏՈ­ՂԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1927 թ. մար­տի 5-ից              1927 թ. նո­յեմ­բե­րի 28-ը, 
 • 1936 թ. հուն­վա­րի 8-ից           1936 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 4-ը, 
 • 1944 թ. նո­յեմ­բե­րի 14-ից         1945 թ. օգոս­տո­սի 8-ը, 
 • 1953 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 18-ից     1954 թ. հու­նի­սի 14-ը, 
 • 1962 թ. հու­լի­սի 16-ից            1963 թ. ապ­րի­լի 19-ը, 
 • 1971 թ. մա­յի­սի 30-ից            1972 թ. փետր­վա­րի 23-ը, 
 • 1980 թ. ապ­րի­լի 5-ից             1980 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 29-ը, 
 • 1989 թ. փետր­վա­րի 8-ից         1989 թ. նո­յեմ­բե­րի 3-ը, 
 • 1997 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 14-ից      1998 թվա­կա­նի սեպ­տեմ­բե­րի 9-ը:19. ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ՊԱՇ­ՏՈՆ­ՅԱ­ՅԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1926 թ. հու­նի­սի 9-ից             1927 թ. մար­տի 4-ը, 
 • 1935 թ. ապ­րի­լի 14-ից           1936 թ. հուն­վա­րի 8-ը, 
 • 1944 թ. փետր­վա­րի 17-ից       1944 թ. նո­յեմ­բե­րի 13-ը, 
 • 1952 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 24-ից      1953 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 18-ը, 
 • 1961 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 29-ից      1962 թ. հու­լի­սի 15-ը,  
 • 1970 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 3-ից       1971 թ. մա­յի­սի 30-ը, 
 • 1979 թ. հու­լի­սի 10-ից            1980 թ. ապ­րի­լի 5-ը, 
 • 1988 թ. մա­յի­սի 15-ից            1989 թ. փետր­վա­րի 8-ը, 
 • 1997 թ. մար­տի 20-ից            1997 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 14-ը:


20. ՀԱՇ­ՏԱ­ՐԱ­ՐԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1921 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1922 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1928 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1929 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1935 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1936 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1942 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1943 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1949 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1950 թ. մա­յի­սի 18-ը, 
 • 1956 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1957 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1963 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1964 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1970 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1971 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1977 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1978 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1984 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1985 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1991 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1992 թ. մա­յի­սի 17-ը, 
 • 1998 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1999 թ. մա­յի­սի 17-ը:


21. ՍՊԻ­ՏԱԿ ՄՈ­ԳԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1922 թ. մա­յի­սի 18-ից  1922 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1929 թ. մա­յի­սի 18-ից  1929 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1936 թ. մա­յի­սի 18-ից  1936 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1943 թ. մա­յի­սի 18-ից  1943 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1950 թ. մա­յի­սի 18-ից  1950 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ը, 
 • 1957 թ. մա­յի­սի 17-ից  1957 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը,  
 • 1964 թ. մա­յի­սի 17-ից  1964 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1971 թ. մա­յի­սի 17-ից  1971 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1978 թ. մա­յի­սի 17-ից  1978 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1985 թ. մա­յի­սի 17-ից  1985 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ը, 
 • 1992 թ. մա­յի­սի 17-ից  1992 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ը:


22. ՍԵՎ ՄՈ­ԳԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1927 թ. նո­յեմ­բե­րի 29-ից          1928 թ. օգոս­տո­սի 31-ը, 
 • 1936 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 5-ից        1937 թ. հու­նի­սի 29-ը, 
 • 1945 թ. օգոս­տո­սի 9-ից           1946 թ. մա­յի­սի 5-ը, 
 • 1954 թ. հու­նի­սի 14-ից            1955 թ. մար­տի 10-ը, 
 • 1963 թ. ապ­րի­լի 20-ից            1964 թ. հուն­վա­րի 13-ը, 
 • 1972 թ. փետր­վա­րի 23-ից        1972 թ. նո­յեմ­բե­րի 19-ը, 
 • 1980 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 29-ից       1981 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 24-ը, 
 • 1989 թ. նո­յեմ­բե­րի 4-ից           1990 թ. օգոս­տո­սի 3-ը, 
 • 1998 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 10-ից      1999 թ. հու­նի­սի 5-ը:


23. ԻՍ­ԿԱ­ԿԱՆ ՄԱՆ­ԿԱ­ՎԱՐ­ԺԻ ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1922 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1923 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1929 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1930 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1936 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1937 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1943 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 17-ից  1944 թ. հու­լի­սի 17-ը, 
 • 1950 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1951 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1957 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1958 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1964 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1965 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1971 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1972 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1978 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1979 թ. հու­լի­սի  16-ը, 
 • 1985 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 16-ից  1986 թ. հու­լի­սի 16-ը, 
 • 1999 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 15-ից  2000 թ. հու­լի­սի 16-ը:24. ԿԵՂԾ ՄԱՐ­ԳԱ­ՐԵ­Ի ԿԱՐ­ՄԱ

 • 1928 թ. սեպ­տեմ­բե­րի 1-ից       1929 թ. մա­յի­սի 20-ը, 
 • 1937 թ. հու­նի­սի 30-ից           1938 թ. մար­տի 26-ը, 
 • 1946 թ. մա­յի­սի 5-ից              1947 թ. հուն­վա­րի 29-ը, 
 • 1955 թ. մար­տի 10-ից            1955 թ. դեկ­տեմ­բե­րի 4-ը, 
 • 1964 թ. հուն­վա­րի 14-ից         1964 թ. հոկ­տեմ­բե­րի 10-ը, 
 • 1972 թ. նո­յեմ­բե­րի 20-ից  
 • 1973 թ. օգոս­տո­սի 3-ից          1997 թ. ապ­րի­լի 30-ը, 
 • 1999 թ. հու­նի­սի 6-ից             2000 թվա­կա­նի մար­տի 3-ը: