Տպագրվել է «ֆօնֆօն» երգիծաթերթում, մայիսի 5-ին, 1998 թ.

Տպագրվել է «ֆօնֆօն» երգիծաթերթում, դեկտեմբերի 19-ին, 1995 թ.

Տպագրվել է «ֆօնֆօն» երգիծաթերթում, հունվարի 27-ին, 1997 թ.

Կիկոսո Մահո
Տպագրվել է «ֆօնֆօն» երգիծաթերթում, նոյեմբերի 2-ին, 1996 թ.

Տպագրվել է «ֆօնֆօն» երգիծաթերթում, ապրիլի 14-ին, 1997 թ.

Տպագրվել է «ֆօնֆօն» երգիծաթերթում, դեկտեմբերի 3-ին, 1996 թ.